Субота, 26.05.2018, 22:49
Вітаю Вас Гость | RSS

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89

Пошук
Наше опитування
Скільки вам років
Всього відповідей: 1755
Відвідувачі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

[ Повна статистика ]
Яндекс.Метрика

Каталог статей

Головна » Статті » Уроки » Захист Вітчизни (10кл)

Урок №40


Тема: Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Навчально-виховна мета: ознайомити учнів з приладами радіаційної, хімічної розвідки й організацією дозиметричного контролю.

Навчальні питання:

1.            Військовий прилад хімічної розвідки.

2.            Радіоактивні випромінювання та методи їх вимірювання.

3.            Принципи дії дозиметричних приладів.

4.            Комплект індивідуальних дозиметрів ДП-22В (ДП-24).

Місце проведення: кабінет з предмета «Захист Вітчизни». Час: 45 хв.

Навчальні посібники: підручник «Захист Вітчизни». Матеріальне забезпечення: наочні посібники «Цивільна обо­рона».

          ВСТУПНА ЧАСТИНА: 12-15 хв.

Шикування учнів у дві шеренги, рапорт командира вчителеві, привітання, перевірка юнаків та їх зовнішнього вигляду.

Оголошення теми, мети та порядку проведення уроку.

Стройове тренування: повороти на місці, привітання під час руху.

          ОСНОВНА ЧАСТИНА: 27-30 хв.

Військовий приклад хімічної розвідки

Для організації захисту населення від уражальної дії зброї масового знищення, зокрема від радіоактивного та хімічного зараження, проводяться вимірювання стану навколишнього сере­довища за допомогою спеціальних приладів.

І Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) служить для ви­значення в повітрі, на місцевості, на техніці наявності отруйних речовин: зарину, зоману, іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлор-ціану, а також парів У-газів у повітрі)

Принцип визначення наявності й типу ОР полягає в при­мусовому, за допомогою всмоктувального насоса, прокачуванні крізь індикаторні трубки повітря. Зміна кольору наповнювача індикаторних трубок свідчить про наявність, приблизну концен­трацію та групу ОР.

Індикаторні трубки бувають трьох видів: із червоним кіль­цем і червоною крапкою для визначення ОР типу зарин, зоман, У-гази; з трьома зеленими кільцями для визначення ОР типу фосген, дифосген, синильна кислота, хлорціан; із жовтим кіль­цем — для визначення ОР типу іприт. Для визначення отруйних речовин у повітрі потрібно: відкрити кришку приладу, відсунути засувку та вийняти насос. З касети дістати дві трубки з черво­ним кільцем і червоною крапкою, надрізати їх кінці й розкрити. Ампуловідкривачем з маркуванням, що відповідає маркуванню індикаторних трубок, розбити верхні ампули трубок, узяти їх за марковані кінці й енергійно струснути 2-3 рази. Установити дослідну трубку немаркованим кінцем у гніздо насоса і накача­ти повітря (5-6 качань). Контрольну трубку помістити в гніздо в корпусі приладу. Потім розбити нижні ампули обох трубок, струснути та спостерігати за зміною забарвлення наповнювача. Якщо червоний колір наповнювача в дослідній трубці зберігаєть­ся, а в контрольній пожовтів, то це означає наявність ОР. Одно­часне пожовтіння наповнювача в обох трубках — відсутність ОР у небезпечних концентраціях. Визначення цих ОР у безпечних концентраціях проводять так само, але роблять 50-60 накачувань і нижні ампули розбивають через 2-3 хв.

Незалежно від того, що покаже трубка з червоним кільцем і червоною крапкою, слід продовжити визначення ОР за допомогою трубок, що залишилися: спочатку з трьома зеленими кільцями, потім з одним жовтим кільцем.

Відкрити індикаторну трубку з трьома зеленими кільцями, розбити ампулу, енергійно струснути її, вставити в гніздо насоса та зробити 10-15 качань. Вийняти трубку з гнізда та порівняти забарвлений наповнювачів з кольоровим еталоном на лицьовому боці касети. Визначити наявність у повітрі парів іприту за допо­могою індикаторної трубки із жовтим кільцем. Відкрити трубку вставити в гніздо насоса та зробити 60 качань. Спостерігати зміну забарвлення наповнювача через 1 хв., порівняти його зі зразком на касеті.

Для обстеження повітря за допомогою індикаторних трубок із червоним кільцем і червоною крапкою при низьких температура. (+5°С і нижче) потрібно підготувати грілку до роботи: вставити до упору в центральне гніздо грілки патрон, ударом руки по головці ампуловідкривача розбити ампулу, що в патроні, занурити ампуловідкривач до кінця і не виймати його з патрона до припинення виділення пари; вставити дві трубки в бічні гнізда грілки, після відтавання ампул трубки негайно вийняти й помістити в шта­тив; відкрити трубки, розбити верхні ампули, енергійно 2-3 рази струснути та прокачати повітря через дослідну трубку.

Контрольну трубку тримати у штативі та виконати такі дії: підігріти обидві трубки у грілці протягом 1 хв., після чого роз­бити нижні ампули дослідної та контрольної трубок і струснути їх одночасно; спостерігати за змінами забарвлення наповнювача трубок.

У концентраціях, що не викликають небезпеки, порядок ро­боти з трубками такий самий: після всмоктування повітря витри­мати трубки протягом 2-3 хв., у грілці — 1 хв., поза грілкою (у штативі) — 1-2 хв.

Слід пам'ятати, що перегрівання трубки призводить до її псування.

Насадкою до насоса визначають ОР в диму, на ґрунті, в озброєнні, на бойовій техніці,  обмундируванні та інших предметах а також у сипучих продуктах.

Догляд і зберігання приладу здійснюється згідно з інструкцією щодо його експлуатації.

Радіоактивні випромінювання та методи їх вимірювання

Під час вибуху ядерного боєприпасу утворюється велика кі кість радіоактивних речовин, ядра атомів яких здатні розпадати і перетворюватись у ядра інших елементів, випускаючи при цьому невидимі випромінювання. Вони уражають місцевість і людей, а також будівлі та різні предмети. Випромінювання радіоактивних речовин можуть бути трьох видів: гамма, бета, альфа.

Гамма-випромінювання — це електромагнітні хвилі, анало­гічні рентгенівським променям.,Поширюються в повітрі зі швид­кістю 300 000 км/с. Здатні проникати через товщу різноманітних матеріалів. Становлять основну небезпеку для людей, бо іонізують клітини організму.

Бета випромінювання — це потік електронів, які називають­ся бета-частинками./ Швидкість їх руху може досягати в деяких випадках швидкості світла. Проникаюча здатність їх менша за гамма-випромінювання, але іонізуюча дія в сотні разів більша.

Альфа-випромінювання —. це потік ядер атомів гелію, які називаються альфа-частинками/ У них дуже висока іонізуюча дія. Область розповсюдження альфа-частинок у повітрі сягає всього 10 см, а в твердих і рідких тілах — ще менше. Одяг, засоби індивідуального захисту повністю затримують альфа-частинки. Унаслідок високої іонізуючої дії альфа-частинки дуже небезпечні в разі проникнення всередину організму.

Нейтрони утворюються тільки в зоні ядерного вибуху, їх іонізуюче випромінювання не має ні кольору, ні запаху — лю­дина їх не відчуває.

Основні методи виявлення та вимірювання іонізуючих випромінювань: фотографічний, хімічний, сцинтиляційний та іонізаційний.   

Фотографічний метод засновано на впливі іонізуючих ви­промінювань на світлочутливий шар фотоплівки, щільність по­темніння якої пропорційна дозі опромінення.

Хімічний метод ґрунтується на здатності іонізуючих випро­мінювань спричинювати хімічні зміни деяких речовин, що су­проводжуються появою нового забарвлення розчину цих речовин.

Сцинтиляційний метод використовує явище світіння (сцин­тиляції) деяких речовин під впливом іонізуючих випромінювань. Кількість спалахів пропорційна інтенсивності випромінювання.

Іонізаційний метод використовує явище іонізації атомів ре­човин під впливом іонізуючого випромінювання, внаслідок якого електричне нейтральні атоми розпадаються й утворюють іони. Якщо в опромінювану речовину помістити електроди та подати До них напругу від джерела постійного струму, то виникає іонний струм, сила якого пропорційна інтенсивності випромінювання. Цеп метод є основним, і його нині використовують у всіх дози­метричних приладах.

Принципи дії дозиметричних приладів

/ Вимірювач потужності дози (рентгенметр) ДП-5В призначається для вимірювання рівнів гамма-радіації та радіоактивної зараженості різноманітних предметів гамма-випромінюванням, щ. тужність експозиційної дози гамма-випромінювання визначається в мілірентгенах (або рентгенах) на 1 год. для тієї точки простору де знаходиться блок детектування приладу. Крім того, прилад ДП-5В можна виміряти г рівень бета-випромінювання.

Діапазон змін по гамма-випромінюванню — від 0,06 мР/год до 200 Р/год.

Таблиця 1

Шість піддіапазонів вимірювань ДП-5В

При вимірюванні потужностей гамма-випромінювання й сумар­ного бета- і гамма-випромінювання в межах від 0,05 до 500 мР/год відлік ведеться за верхньою шкалою (0-5) з наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддіапазону, а відлік величини потуж­ностей доз від 5 до 200 Р/год — за нижньою шкалою (5-200). На 2-6 піддіапазонах прилад має звукову індикацію через головні телефони. Похибка вимірювань становить ±30% від вимірюваної величини. Справність приладу перевіряється контрольним бета-препаратом, прикріпленим у заглибленні на екрані блока детек­тування. Живлення приладу здійснюється від трьох елементів типу 1,6 ПМЦ-х-1,05, два з яких використовуються для живлення схеми приладу, а третій — для освітлення шкали. Передбаче­но живлення від зовнішніх джерел постійного струму напруго* 12 або 24 В; при цьому використовується розподілювач напруги.

Підготовка приладу до роботи

Для вимірювання гамма-радіації на місцевості екран зонда встановлюється в положення «Г» зонд — на витягнутій у бік руці на висоті близько 1 м від поверхні землі. Вимірювання проводить­ся послідовно на всіх піддіапазонах, починаючи з першого.

Визначення гамма-зараження об'єктів проводиться, як прави­ло, на незараженій місцевості. При вимірюванні зонд розміщують на відстані 1-1,5 см від поверхні об'єкта.

Комплект індивідуальних дозиметрів ДІІ-22В (ДІІ-24)

Комплект вимірювачів дози радіації (дозиметрів) ДП-22В (ДП-24) призначається для вимірювання індивідуальних експозиційних доз гамма-випромінювання за допомогою кишенькових прямопоказуючих дозиметрів ДКП-50А. До комплекту ДІІ-22В (ДП-24) входять 50 (5) індивідуальних дозиметрів ДКП-50А, зарядний пристрій ЗД-5, ящик і технічна документація. Дозиметр ДКП-60А забезпечує вимірювання індивідуальних доз гамма-випромінювання в діапа­зоні від 2 до 60 Р при потужності експозиційної дози від 0,6 до 200 Р/год. Похибка вимірювання становить ±10%. Принцип дії подібний до принципу дії електроскопа. Основна частина дозиме­тра малогабаритна іонізаційна камера з «повітроеквівалентними» стінками, до яких підключено конденсатор з електроскопом. Під впливом гамма-випромінювання в робочому відділенні камери виникає іонізаційний струм, що зменшує потенціал конденсато­ра та камери. Зменшення потенціалу пропорційне експозиційній дозі опромінення. Відхилення рухомої системи електроскопа — платинової нитки — вимірюється відрахунковим мікроскопом зі шкалою, відградуйованою в рентгенах.

Зарядний, пристрій забезпечує плавну зміну напруги для зарядки конденсатора від 180 до 250 В. Живлення здійснюється від двох елементів 1,6 ПМЦ-У-8.

Для приведення дозиметра в робочий стан потрібно: відгвин­тити захисну оправу дозиметра та ковпачок зарядного гнізда ЗД-6-повернути ручку регулятора напруга ЗД-6 проти годинникової стрілки до упору, встановити дозиметр у зарядне гніздо; натис­нути на дозиметр і, спостерігаючи в окуляр, плавним обертом ручки регулятора напруги за годинниковою стрілкою встановити зображення нитки на «0» шкали. Вийняти дозиметр із зарядного гнізда, закрутити захисну оправу. Під час встановлення візир­ної нитки на «0» стежити, щоб нитка рухалась справа наліво. Якщо нитка переміщується зліва направо, то треба відгвинтити фасонну гайку дозиметра, повернути окуляр зі шкалою на 180° і загвинтити гайку.

Дозу іонізуючого випромінювання вимірюють за шкалою до­зиметра, спостерігаючи через окуляр крізь світло, що проходить. Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-1 служить для вимірюван­ня поглинутих доз гамма-нейтронного випромінювання в межах від 2 до 500 рад при потужності дози від 10 до 360 000 Р/год. Ціна поділки на шкалі дозиметра — 20 рад. Дозиметр перезаря­джається від зарядного пристрою ЗД-6.

          ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 3-5 хв. Наголошення на темі, цілях уроку, якості їх освоєння; під­биття підсумків виконання стройових вправ учнями, їх участі в бесіді (відповіді).

          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: вивчити підручник, с. 288-29 конспект.


Завантажити

 

Категорія: Захист Вітчизни (10кл) | Додав: vindisel (20.02.2011)
Переглядів: 2513 | Коментарі: 3 | Теги: хімічної розвідки та дозиметричного, радіація, хімічна ро, ДП 5, радіоактивне вмпромінювання, Прилади радіаційної, дозиметричні прилади, ВПХР | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1  
By WebOsPublisher

Area icons. Search results for area icon.
Area Icon
All the Icons
Results for Area Icon
You can purchase these icons for your projects. Click on icons to purchase them.
Work area Paper Icon Library
Work area Word Icon Library
Work area Design Icon Set
Work area Toolbar Icon Set
Local area connection SH Network Icon Library for Vista
Local area connection Network Icon Library for Vista
All the Icons
Icons | Products | Download Icons | Order | Icons | Support
Copyright © 2005-2012 Aha-Soft. All rights reserved.
Ready-made Icon Sets
People Icons for Vista
Multimedia Icons for Vista
Perfect Toolbar Icons
Business Toolbar Icons
Database Toolbar Icons

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Друзі сайту
Хмаринка тегів

School89 © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz